appreciate

appreciate
appreciated
appreciated
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet appreciate

  • "Do you appreciate the full meaning of this letter?"
  • "The yen appreciated again!"

Ordet appreciate har 4 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom ekonomi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ekonomi
bildligt
ekonomi
ALLMÄNT
ekonomi

Vad betyder appreciate inom bildligt ?

recognize with gratitude; be grateful for

Översättningar

Synonymer till appreciate

Möjliga synonymer till appreciate

Vanlig betydelse av ordet appreciate inom ekonomi

Synonymer till appreciate

Möjliga synonymer till appreciate

Mindre vanlig betydelse av ordet appreciate inom ALLMÄNT

be fully aware of; realize fully

Översättningar

Svenska

Synonymer till appreciate

Möjliga synonymer till appreciate

Mindre vanlig betydelse av ordet appreciate inom ekonomi

gain in value, as of a currency

Översättningar

Svenska

Synonymer till appreciate

Möjliga synonymer till appreciate