prise

prises
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till prise

Diskussion om ordet prise

prise

prise
prised
prised
Verb

Översättningar

Ordet prise har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
  • Inom valuta
vardagligt
generell
valuta

Ordet prise inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till prise (inom vardagligt)

Ordet prise inom generell

Synonymer till prise (inom generell)

Uttryck till prise (inom generell)

Möjliga synonymer till prise (inom generell)

Möjliga synonymer till prise (inom generell)

Ordet prise inom valuta

Synonymer till prise (inom valuta)

Möjliga synonymer till prise (inom valuta)

Diskussion om ordet prise