computing

Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till computing

Diskussion om ordet computing

compute

compute
computed
computed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till compute

Diskussion om ordet compute