computation

computations
Substantiv

Översättningar

Synonymer till computation

Ordet computation har 2 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
matematik
generell

Ordet computation inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Möjliga synonymer till computation (inom matematik)

Ordet computation inom generell

Diskussion om ordet computation