current

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet current

 • "current negotiations"
 • "the current topic"
 • "current events"
 • "the ship's current position"
 • "current psychoanalytic theories"

Ordet current har 5 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
 • Inom militärväsen
lingvistik
ALLMÄNT
ålderdomlig
generell
militärväsen

Vad betyder current inom lingvistik ?

occurring in or belonging to the present time

Översättningar

Synonymer till current

Möjliga synonymer till current

Ordet current inom ALLMÄNT

Översättningar

Synonymer till current

Möjliga synonymer till current

Ordet current inom ålderdomlig

for the time being

Översättningar

Möjliga synonymer till current

Ordet current inom generell

Översättningar

Synonymer till current

Möjliga synonymer till current

Ordet current inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till current

Möjliga synonymer till current

current

currents
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet current

 • "the current of history"
 • "the current was measured in amperes"
 • "the raft floated downstream on the current"

Ordet current har 4 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom elektricitet
 • Inom internet
 • Inom bildligt
kemi
elektricitet
internet
bildligt

Ordet current inom kemi

Översättningar

Synonymer till current

Möjliga synonymer till current

Ordet current inom elektricitet

a flow of electricity through a conductor

Översättningar

Svenska

Synonymer till current

Möjliga synonymer till current

Ordet current inom internet

a steady flow (usually from natural causes)

Översättningar

Synonymer till current

Möjliga synonymer till current

Ordet current inom bildligt

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till current