incumbent

incumbents
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till incumbent

Ordet incumbent har 4 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom religion
  • Inom politik
  • Inom generell
fordon
religion
politik
generell

Ordet incumbent inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Möjliga synonymer till incumbent (inom fordon)

Ordet incumbent inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till incumbent (inom religion)

Ordet incumbent inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Ordet incumbent inom generell

the official who holds an office

Synonymer till incumbent (inom generell)

Diskussion om ordet incumbent

incumbent

Adjektiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Hur används ordet incumbent

  • "an incumbent geological formation"
  • "the incumbent governor"

Ordet incumbent har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom lingvistik
generell
lingvistik

Vad betyder incumbent inom generell ?

(geology) lying or leaning on something else

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet incumbent inom lingvistik

currently holding an office

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till incumbent (inom lingvistik)

Diskussion om ordet incumbent