innehavare

innehavaren
innehavare
innehavarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till innehavare

Hur böjs ordet innehavare på svenska?

Obestämd singular: innehavare
Bestämd singular: innehavaren
Obestämd plural: innehavare
Bestämd plural: innehavarna

Hur används ordet innehavare

  • "Striden om greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeisters krav på höjda arrenden slutade med att hovrätten beslutade om en betydligt lägre höjning än vad fiedekommissets innehavare ursprungligen begärde."
  • "Lagen behöver ändras så att polisen får större möjlighet att spåra innehavare av mobiler med kontantkort."
  • "En innehavare som förlorar sitt kort måste polisanmäla det."
  • "Stulna kort kan säljas för flera tusen kronor och det har till och med hänt att innehavare själva sålt sitt kort och sedan fått ett nytt."
  • "Falun är dock den kommun som har flest innehavare av en vapenlicens i Dalarna."
  • "Eftersom många gravar saknar innehavare så måste kyrkogårdsförvaltningen söka aktivt efter anhöriga."
  • "Fler innehavare har tidigare tackat nej till budet med motiveringen att budet inte avspeglar Scanias långsiktiga fundamentala värde."
  • "Bankerna i Schweiz har efter påtryckningar från främst USA redan tvingats öppna upp information om konton och innehavare."
  • "Erik Hintze, framtida innehavare av en bostadsrätt i Gävle om allt går som det ska, är heller inte särskilt orolig över att bli sittande med lån som är högre än marknadsvärdet på hans lägenhet."
  • "Men i gävledalaområdet finns det fler vapen per innehavare än på de flesta andra håll i landet."

Diskussion om ordet innehavare