godsägare

godsägaren
godsägare
godsägarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till godsägare

Hur böjs ordet godsägare på svenska?

Obestämd singular: godsägare
Bestämd singular: godsägaren
Obestämd plural: godsägare
Bestämd plural: godsägarna

Vad betyder godsägare inom vapen ?

ägaren av ett större jordbruk, som benämns gods. http://sv.wikipedia.org/wiki/Gods%C3%A4gare

Möjliga synonymer till godsägare

Relaterat till godsägare

innehavare

förvärv

förråd

egendom

rikedom

Diskussion om ordet godsägare

godsägare

Substantiv

Hur används ordet godsägare

  • "– Den finns inplanterad på ett ställe uppe på Hallandsåsen där en godsägare planterade Douglasgran för hundra år sedan."
  • "Det handlar om en vacker 17-årig flicka som dödas i en idyllisk trakt där det finns vissa gåtfulla element som ödehus, rika godsägare och sin beskärda del av speciella människor."
  • "Framförallt siktar man in sig på löntagare, inte på företagare, bönder eller godsägare, och det är ju bland löntagarna som den stora massan av väljare finns."
  • "En godsägare i Julita som envist vägrat att betala dröjmålsränta till Jordbruksverket har till slut fått rätt."
  • "Några av Skånes största godsägare toppar listan över de lantbrukare som får mest av det statliga gårsstödet."
  • "Stängslet i skogen tas bort – Rolf vann striden mot godsägare"
  • "I början var det också mest leksaker för godsägare och handelsmän i kostym och hängmustasch."
  • "I början var det också mest leksaker för godsägare och handelsmän i kostym och hängmustasch."
  • "De paramilitärer med band till godsägare, storföretag och militär som stått för det mesta och grövsta våldet i den colombianska konflikten lämnade visserligen in sina vapen för ett tiotal år sedan."
  • "För godsägare Nils Kuylenstierna, ägare av allén vid Sperlingsholm, blir kostnaderna ännu större."

Vad betyder godsägare inom generell ?

ägare av stora gods (mycket land), storjordbrukare, lantadel

Diskussion om ordet godsägare