kapitaltäckning

kapitaltäckningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet kapitaltäckning

  • "Många bedömare räknar med att det ovanpå detta också kan behövas en rejäl nyemission, på kanske upp till 15 miljarder euro, för att få slut på osäkerheten kring bankens kapitaltäckning."
  • "Finansinspektionen anmärker mot nischbanken Resurs Bank för att ha brutit mot reglerna om kapitaltäckning."
  • "– Han var bra när han gav ett tydligt budskap för ett par år sedan, att svenska banker ska ha tuffa krav och uppnå tolv procents kapitaltäckning senast 1 / 1 2015."
  • "Det handlar om att bolaget under en period rapporterade sin kapitaltäckning på aktiebolagsnivå för att sedan även räkna in moderbolaget Resurs Holding i beräkningarna."
  • "Kraven på kapitaltäckning sänktes för investmentbankerna och den amerikanska centralbanken förde en extrem lågräntepolitik."
  • "Den något tekniska termen riskvikt har betydelse för hur höga kraven på bankernas kapitaltäckning blir."
  • "SVT:s genomgång av Erik Thedéens roll på Finansdepartementet, dit han rekryterades 2010, visar att han var mycket aktiv när det gäller just Nordea och bankens kapitaltäckning."
  • "Dessutom vill Sverige kunna ha hårdare krav på bankernas kapitaltäckning."
  • "För att stå pall måste alla systemviktiga banker öka sin kapitaltäckning till 9 procent fram till nästa sommar."
  • "” Tillfället är dessutom olyckligt då ekonomin nu är på väg in i en avmattning och det nya Baselregelverket för kapitaltäckning sannolikt kommer hålla tillbaka företagens kreditförsörjning. ”"

Möjliga synonymer till kapitaltäckning

Relaterat till kapitaltäckning

förvärv

Diskussion om ordet kapitaltäckning