occupant

occupants
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till occupant

Ordet occupant har 4 betydelser

  • Inom religion
  • Inom fordon
  • Inom militärväsen
  • Inom data
religion
fordon
militärväsen
data

Ordet occupant inom religion

Översättningar (inom religion)

Möjliga synonymer till occupant (inom religion)

Ordet occupant inom fordon

Ordet occupant inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Svenska

Möjliga synonymer till occupant (inom militärväsen)

Ordet occupant inom data

Synonymer till occupant (inom data)

Möjliga synonymer till occupant (inom data)

Diskussion om ordet occupant