flux

[flʌks]
(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till flux

Hur uttalas ordet flux?

[flʌks]

Hur används ordet flux

 • "– Det är svårt att få fullt under sommarhelger och nu förlorar vi 400 hotellnätter hux flux, säger Eva Lundh, hotellägare i Borlänge."
 • "Frågan om en första avklädd bild kommer inte hux flux."
 • "Hux flux var det bara beslutat."
 • "Så hux flux, 2016, avslöjar Lantmäteriets laserskanning från flygplan en tolfte topp : Sielmatjåkka, 2004 meter."
 • "Frågan om en första avklädd bild kommer inte hux flux."
 • "- Man kan bli av med allting hux flux på valnatten."
 • "Man har väntat så länge på att fixa sin kropp och hux flux måste jag plocka ut dem."
 • "- Vi såg dem inte på plats i söndags och måndags när upploppen startade utan de dök hux flux upp i tisdags i rätt stor omfattning."
 • "En fint gör att han kommer emot sitt offer som hux flux har blivit av med mobiltelefonen."
 • "” Hux flux tog hon tefatet och gick till lägdan ” – labradoren Anna åker tefat"

Vad betyder flux inom teknik ?

omlopp; ständig förändring

Möjliga synonymer till flux

Diskussion om ordet flux

 • nop96ber - 2011-03-05

  förändring, omvandling, omlopp, rörelse

flux

flux
fluxed
fluxed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till flux

Diskussion om ordet flux

flux

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet flux har 7 betydelser

 • Inom elektricitet
 • Inom kemi
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom data
 • Inom teknik
 • Inom musik
elektricitet
kemi
generell
medicin
data
teknik
musik

Ordet flux inom elektricitet

Översättningar (inom elektricitet)

Svenska

Ordet flux inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Möjliga synonymer till flux (inom kemi)

Ordet flux inom generell

the rate of flow of energy or particles across a given surface

a substance added to molten metals to bond with impurities that can then be readily removed

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till flux (inom generell)

Möjliga synonymer till flux (inom generell)

 • flux [ chemistry ]

Ordet flux inom medicin

a flow or discharge

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till flux (inom medicin)

Möjliga synonymer till flux (inom medicin)

Ordet flux inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till flux (inom data)

Möjliga synonymer till flux (inom data)

Ordet flux inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till flux (inom teknik)

Möjliga synonymer till flux (inom teknik)

Ordet flux inom musik

in constant change: "his opinions are in flux"

Översättningar (inom musik)

Diskussion om ordet flux