digest

digests
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till digest

Ordet digest har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom data
juridik
generell
data

Ordet digest inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Möjliga synonymer till digest (inom juridik)

Ordet digest inom generell

a periodical that summarizes the news

Ordet digest inom data

Synonymer till digest (inom data)

Diskussion om ordet digest

digest

digest
digested
digested
Verb

Översättningar (inom data)

Hur används ordet digest

  • "I cannot digest milk products"
  • "I cannot digest all this information"

Ordet digest har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom generell
kemi
generell

Ordet digest inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till digest (inom kemi)

Ordet digest inom generell

convert food into absorbable substances

arrange and integrate in the mind

Diskussion om ordet digest