liquify

liquified
liquified
liquify
Verb

Översättningar

Synonymer till liquify

Ordet liquify har 2 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom generell
kemi
generell

Ordet liquify inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Möjliga synonymer till liquify (inom kemi)

Ordet liquify inom generell

Synonymer till liquify (inom generell)

Uttryck till liquify (inom generell)

Möjliga synonymer till liquify (inom generell)

Diskussion om ordet liquify