roundup

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet roundup har 6 betydelser

  • Inom religion
  • Inom media
  • Inom politik
  • Inom jordbruk
  • Inom militärväsen
  • Inom jakt
religion
media
politik
jordbruk
militärväsen
jakt

Ordet roundup inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till roundup (inom religion)

Ordet roundup inom media

Översättningar (inom media)

Svenska

Möjliga synonymer till roundup (inom media)

Ordet roundup inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska

Möjliga synonymer till roundup (inom politik)

Ordet roundup inom jordbruk

the activity of gather livestock together so that they can be counted or branded or sold

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Ordet roundup inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till roundup (inom militärväsen)

Ordet roundup inom jakt

Översättningar (inom jakt)

Möjliga synonymer till roundup (inom jakt)

Diskussion om ordet roundup