assimilate

assimilate
assimilated
assimilated
Verb

Synonymer till assimilate

Hur används ordet assimilate

  • "Immigrants often want to assimilate quickly"

Ordet assimilate har 5 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom ekonomi
  • Inom lingvistik
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ålderdomlig
lingvistik
ekonomi
lingvistik
ALLMÄNT
ålderdomlig

Vad betyder assimilate inom lingvistik ?

become similar to one's environment

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till assimilate (inom lingvistik)

Vanlig betydelse av ordet assimilate inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till assimilate (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till assimilate (inom ekonomi)

Mindre vanlig betydelse av ordet assimilate inom lingvistik

become similar in sound; in phonetics

Översättningar (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till assimilate (inom lingvistik)

Ovanlig betydelse av ordet assimilate inom ALLMÄNT

take into solution, as of gas, light, or heat

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till assimilate (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till assimilate (inom ALLMÄNT)

Ordet assimilate inom ålderdomlig

make similar

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Möjliga synonymer till assimilate (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet assimilate

  • - 2009-09-04

    "ta till sig"