grade

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet grade

 • "Landet förlorade därmed ett betyg över det som kallas för ” investment grade ”, alltså lån där riskerna att man inte ska få betalt är små."
 • "As a young girl, Denisha struggled in school and failed third grade twice."

Relaterat till grade

reglering

grade

Adjektiv

Hur används ordet grade

 • "a grade crossing"

Ordet grade har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom generell
generell
generell

Vad betyder grade inom generell ?

at surface level

Synonymer till grade

Ordet grade inom generell

(of domestic animals) improved by selective breeding

grade

grades
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet grade

 • "He has been recommended for promotion to the rate of major-general."

Ordet grade har 7 betydelser

 • Inom generell
 • Inom utbildning
 • Inom bildligt
 • Inom politik
 • Inom byggnadskonst
 • Inom sport
 • Inom kricket
generell
utbildning
bildligt
politik
byggnadskonst
sport
kricket

Ordet grade inom generell

Översättningar

Ordet grade inom utbildning

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till grade

Ordet grade inom bildligt

grade A milk

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till grade

Ordet grade inom politik

a relative position or degree of value in a graded group: "lumber of the highest grade"

Översättningar

Möjliga synonymer till grade

Ordet grade inom byggnadskonst

the gradient of a slope or road or other surface: "the road had a steep grade"

Översättningar

Möjliga synonymer till grade

Ordet grade inom sport

Översättningar

Svenska

Synonymer till grade

Möjliga synonymer till grade

Ordet grade inom kricket

Översättningar

Svenska

Synonymer till grade

Möjliga synonymer till grade

grade

grade
graded
graded
Verb

Översättningar

Ordet grade har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom bildligt
ekonomi
bildligt

Vad betyder grade inom ekonomi ?

determine the grade of or assign a grade to

Översättningar

Synonymer till grade

Möjliga synonymer till grade

Ordet grade inom bildligt

assign a grade or rank to, according to one's evaluation; as of scholastic work

Översättningar

Synonymer till grade

Möjliga synonymer till grade