strength

strengths
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet strength

 • "they measured the station's signal strength"
 • "we faced an army of great strength"
 • "the strength of his argument settled the matter"
 • "the strength of the drinks"
 • "it was destroyed by the strength of the gale"
 • "fatigue sapped his strength"
 • "the strength of the company's stock in recent weeks"

Ordet strength har 6 betydelser

 • Inom mat
 • Inom fysik
 • Inom matematik
 • Inom militärväsen
 • Inom musik
 • Inom generell
mat
fysik
matematik
militärväsen
musik
generell

Ordet strength inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till strength (inom mat)

Möjliga synonymer till strength (inom mat)

Ordet strength inom fysik

the property of being physically or mentally strong

Översättningar (inom fysik)

Möjliga synonymer till strength (inom fysik)

Ordet strength inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till strength (inom matematik)

Möjliga synonymer till strength (inom matematik)

Ordet strength inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till strength (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till strength (inom militärväsen)

Ordet strength inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till strength (inom musik)

Möjliga synonymer till strength (inom musik)

Ordet strength inom generell

the condition of financial success

Synonymer till strength (inom generell)

Uttryck till strength (inom generell)

Ord i uttryck för strength (inom generell)

Diskussion om ordet strength