intensity

intensities
Substantiv

Översättningar

Synonymer till intensity

Hur används ordet intensity

  • "he adjusted the intensity of the sound"

Ordet intensity har 4 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
  • Inom kemi
lingvistik
generell
ålderdomlig
kemi

Vad betyder intensity inom lingvistik ?

high level or degree; the property of being intense

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till intensity (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till intensity (inom lingvistik)

Ordet intensity inom generell

a measure of the amount of energy transmitted (as by acoustic or electromagnetic radiation)

Översättningar (inom generell)

Synonymer till intensity (inom generell)

Ordet intensity inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska

Synonymer till intensity (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till intensity (inom ålderdomlig)

Ordet intensity inom kemi

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Synonymer till intensity (inom kemi)

Möjliga synonymer till intensity (inom kemi)

Diskussion om ordet intensity