vividness

vividnesses
Substantiv

Översättningar

Synonymer till vividness

Ordet vividness har 2 betydelser

  • Inom film
  • Inom färg
film
färg

Ordet vividness inom film

Översättningar (inom film)

Synonymer till vividness (inom film)

Ordet vividness inom färg

Synonymer till vividness (inom färg)

Möjliga synonymer till vividness (inom färg)

Diskussion om ordet vividness