liveliness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till liveliness

Ordet liveliness har 3 betydelser

  • Inom kemi
  • Inom film
  • Inom generell
kemi
film
generell

Ordet liveliness inom film

general activity and motion

Synonymer till liveliness (inom film)

Möjliga synonymer till liveliness (inom film)

Ordet liveliness inom generell

animation and energy in action or expression

Synonymer till liveliness (inom generell)

Diskussion om ordet liveliness