jocosity

Substantiv

Översättningar

Synonymer till jocosity

Ordet jocosity har 2 betydelser

  • Inom musik
  • Inom generell
musik
generell

Ordet jocosity inom generell

fun characterized by humor

Synonymer till jocosity (inom generell)

Uttryck till jocosity (inom generell)

Diskussion om ordet jocosity

  • - 2018-10-30

    skoj