amusement

amusements
Substantiv

Synonymer till amusement

Ordet amusement har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom slang
  • Inom trafik
ALLMÄNT
slang
trafik

Ordet amusement inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till amusement (inom ALLMÄNT)

Ordet amusement inom slang

a feeling of delight at being entertained

Översättningar (inom slang)

Ordet amusement inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Synonymer till amusement (inom trafik)

Möjliga synonymer till amusement (inom trafik)

Diskussion om ordet amusement