gaiety

Substantiv

Översättningar

Synonymer till gaiety

Ordet gaiety har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet gaiety inom generell

a gay feeling

a festive merry feeling

Synonymer till gaiety (inom generell)

Uttryck till gaiety (inom generell)

Diskussion om ordet gaiety