rejoice

rejoice
rejoiced
rejoiced
Verb

Synonymer till rejoice

Ordet rejoice har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet rejoice inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till rejoice (inom ALLMÄNT)

Ordet rejoice inom generell

feel happiness or joy

Synonymer till rejoice (inom generell)

Uttryck till rejoice (inom generell)

Ord i uttryck för rejoice (inom generell)

Möjliga synonymer till rejoice (inom generell)

Diskussion om ordet rejoice

  • - 2018-09-28

    glädje

rejoicing

rejoicings
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Ordet rejoicing har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet rejoicing inom generell

a feeling of great happiness

the utterance of sounds expressing great joy

Diskussion om ordet rejoicing

rejoicing

Adjektiv

Synonymer till rejoicing (inom generell)

Möjliga synonymer till rejoicing

Diskussion om ordet rejoicing

rejoicing

Vanliga uttryck

Översättningar

Möjliga synonymer till rejoicing

Diskussion om ordet rejoicing