gladden

gladden
gladdened
gladdened
Verb

Översättningar

Synonymer till gladden

Ordet gladden har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet gladden inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till gladden (inom ALLMÄNT)

Ordet gladden inom generell

make glad or happy

become glad or happy

Synonymer till gladden (inom generell)

Möjliga synonymer till gladden (inom generell)

Diskussion om ordet gladden

  • - 2018-09-28

    glädje