exult

exult
exulted
exulted
Verb

Översättningar

Ordet exult har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom fåglar
ALLMÄNT
fåglar

Vad betyder exult inom ALLMÄNT ?

feel extreme happiness or elation

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till exult (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till exult (inom ALLMÄNT)

Ordet exult inom fåglar

to express great joy: "As if the sea, and sky, and earth, rejoiced with new-born liberty." Shelley

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till exult (inom fåglar)

Möjliga synonymer till exult (inom fåglar)

Diskussion om ordet exult

  • - 2018-09-28

    glädje