crow

crows
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till crow

Ordet crow har 3 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom generell
  • Inom barn
fåglar
generell
barn

Vad betyder crow inom fåglar ?

black birds having a raucous call

Översättningar (inom fåglar)

Svenska

Synonymer till crow (inom fåglar)

Möjliga synonymer till crow (inom fåglar)

Ordet crow inom generell

the cry of a cock (or an imitation of it)

a member of the Siouan people formerly living in E Montana

Översättningar (inom generell)

Ordet crow inom barn

Översättningar (inom barn)

Svenska

Möjliga synonymer till crow (inom barn)

Diskussion om ordet crow

crow

crowed
crow
crowed
Verb

Översättningar (inom barn)

Synonymer till crow (inom barn)

Hur används ordet crow

  • "She crowed with joy"
  • "The cocks crowed all morning"

Ordet crow har 2 betydelser

  • Inom barn
  • Inom generell
barn
generell

Ordet crow inom barn

Översättningar (inom barn)

Möjliga synonymer till crow (inom barn)

Ordet crow inom generell

express pleasure verbally

utter shrill sounds

Översättningar (inom generell)

Synonymer till crow (inom generell)

Möjliga synonymer till crow (inom generell)

Diskussion om ordet crow