metier

metiers
Substantiv

Översättningar

Synonymer till metier

Hur används ordet metier

  • "in law he found his true metier"

Ordet metier har 3 betydelser

  • Inom miljövetenskap
  • Inom musik
  • Inom media
miljövetenskap
musik
media

Ordet metier inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Möjliga synonymer till metier (inom miljövetenskap)

Möjliga synonymer till metier (inom miljövetenskap)

Ordet metier inom musik

Synonymer till metier (inom musik)

Ordet metier inom media

an occupation for which you are especially well suited

Synonymer till metier (inom media)

Diskussion om ordet metier

metiér

metiérs
Substantiv

Översättningar (inom media)

Möjliga synonymer till metiér

Diskussion om ordet metiér