vistelseort

vistelseorten
vistelseorter
vistelseorterna
Substantiv [n]

Översättningar

Övrig relation till vistelseort

Hur böjs ordet vistelseort på svenska?

Obestämd singular: vistelseort
Bestämd singular: vistelseorten
Obestämd plural: vistelseorter
Bestämd plural: vistelseorterna

Hur används ordet vistelseort

  • "Dock med reseförbud och anmälningsskyldighet vilket betyder att de inte får lämna sin vistelseort och på vissa tider anmäla sig hos polisen."
  • "Även barnen hade skyddade personuppgifter och deras vistelseort var okänd för fadern."
  • "Ett annat förslag är att asylsökande som inte samarbetar med att klarlägga sin identitet ska kunna åläggas en meddelandeplikt om var de befinner sig och ha en bestämd vistelseort."
  • "Ett annat förslag som polisen vill ha utrett är en generell meddelandeplikt och bestämd vistelseort för asylsökande som inte samarbetar med att klarlägga identiteten."
  • "– Generellt sett är det rimligt att man har en vistelseort där man befinner sig och att den blir känd för myndigheterna."
  • "Hon har där tvingats byta vistelseort ett flertal gånger."
  • "Centrala Borås har genomsökts liksom familjens vistelseort Limmared."
  • "– Alla här är djupt oroade över dessa konstnärers frihet – och deras vistelseort – och vi stödjer starkt deras rätt att uttrycka sina idéer fritt, säger Frances Morris till Artnet."
  • "Men hoten och attackerna ökade och hon tvingades flera gånger att byta vistelseort."
  • "En tid har nu Nasrin bott i Indien, men även där har hoten och de direkta attackerna ökat och hon har flera gånger tvingats byta boende och vistelseort."

Vad betyder vistelseort inom allmänt ?

ort där någon vistas för närvarande eller under angiven tid

Möjliga synonymer till vistelseort

Relaterat till vistelseort

närvaro

orörlighet

samlingspunkt

tillhåll

medelpunkt

läge

Diskussion om ordet vistelseort