läger

lägret
läger
lägren
Substantiv [t]

Synonymer till läger

Hur böjs ordet läger på svenska?

Obestämd singular: läger
Bestämd singular: lägret
Obestämd plural: läger
Bestämd plural: lägren

Hur används ordet läger

  • "– Jag är glad och det känns jätteskönt, säger Oscar Idberg, som läger digital bildproduktion."
  • "I helgen var det på Södra Hoka Kursgård som Rödeby församling anordnade läger för konfirmanderna."
  • "Samma läger har ordnats flera år i rad med samma innehåll och"
  • "Brevet innehöll instruktioner inför det planerade läger på Mörtsjöåsen som skolan ska arrangera i samband med att höstterminen startar."
  • "Utspelet fick till följd att partiets delades i två läger och att kritik från flera håll riktades mot nomineringskommitténs sätt att utforma listan."
  • "Kandidaterna har inför kvällens avgörande stöd i olika läger i partiet."
  • "Skjutningen delade både samhället och butikens kunder i två läger."
  • "Initiativtagare är Jenny Lenemark och Sissa Pagels, som båda har jobbat på liknande läger förut, men som den här gången ville prova på något nytt."
  • "Spännande läger"
  • "Det är totalt 44 ungdomsspelare som blivit uttagna till det svenska P15-landslagets läger."

Vad betyder läger inom botanik ?

tillfällig boplats för en grupp av människor, t.ex. scouter, fångar eller militärer

Möjliga synonymer till läger

Relaterat till läger

krigföring

orörlighet

hopsamling

tillhåll

kombattant

lägesbestämning

fånge

Diskussion om ordet läger