alarmering

alarmeringen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet alarmering

  • "Detta är dock något som Claes Eliasson, chef för alarmering och beredskap på SOS Alarm, inte håller med om."
  • "Företaget svarar för nödnumret 112, det vill säga samhällets alarmering av ambulans, räddningstjänst och polis men har även andra typer av larm och servicetjänster som till exempel brandlarm, inbrottslarm, driftlarm, trygghetslarm, personlarm och krisjour."
  • "MSB ansvarar för att de funktionella frågorna kring alarmering fungerar."
  • "En ny statlig myndighet bör ta över ansvaret för alarmering från SOS Alarm."
  • "MSB ansvarar för att de funktionella frågorna kring alarmering fungerar."
  • "På onsdagskvällen fick de ta emot pris i Slovenien av den Europeiska intresseorganisationen för alarmering, EENA, för sin insats."
  • "Tanken är att den nya myndigheten vid samtal till larmnumret 112 ansvara för hela larmkedjan, det vill säga bedöma prioritet, räddningsbehov och alarmering av lämplig resurs."
  • "Landstinget i Norrbotten befarar att kostnaderna ökar om en ny myndighet för alarmering inrättas."
  • "Utredningens förslag berör primärt alarmering av landstingens ambulansverksamhet och krisberedskap."
  • "Ingen människa uppges vara skadad enligt SOS alarmering."

Möjliga synonymer till alarmering

Relaterat till alarmering

fruktan

nödsignal

krigföring

ljudstyrka

Diskussion om ordet alarmering