larmsignal

larmsignalen
larmsignaler
larmsignalerna
Substantiv [-]

Översättningar

Hur böjs ordet larmsignal på svenska?

Obestämd singular: larmsignal
Bestämd singular: larmsignalen
Obestämd plural: larmsignaler
Bestämd plural: larmsignalerna

Hur används ordet larmsignal

  • "Nattlig larmsignal kom från tåg"
  • "Han påminner om att just Nordea även fick en larmsignal när det visade sig att banken var inblandad i de misstänkta transaktioner som avslöjades i den så kallade Panamaläckan, som gav en bild av systematisk och omfattande penningtvätt och skatteflykt till skatteparadis."
  • "Rapporten är en viktig larmsignal, även om en stor del av de brister som framkommer inte är okända för IVO."
  • "- Även om vi ännu inte vet om det rör sig om ett orsakssamband är våra resultat en larmsignal som måste tas på allvar och utredas vidare, säger Susanna Larsson vid Karolinska institutet till Upsala Nya Tidning."
  • "Hon tackade Gore för att ha ” väckt världen med den larmsignal den så desperat behöver och för att ha startat en lavin av medvetenhet om att tiden håller på att rinna ut ”."
  • "- Det är en varningsklocka som vi måste följa upp, men det finns ingen stark larmsignal om att vi nu kommer få stora sjukhusepidemier."
  • "– Det är en larmsignal som ansvariga politiker måste ta på mycket stort allvar."
  • "– Det är en kraftig larmsignal till landets politiker och huvudmän att det de hittills har gjort för att minska lärarnas arbetsbelastning inte är tillräckligt och att situationen är allvarlig, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet."
  • "Det är en tydlig larmsignal, säger Berit Holter, drogförebyggande samordnare på Strömsunds kommun."
  • "Skolan har även köpt in flera megafoner som ska fungera som larmsignal i väntan på appen."

Diskussion om ordet larmsignal