etablissemang

etablissemanget
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet etablissemang

 • "Polisen beskriver det som ett mindre etablissemang med mat för avhämtning."
 • "Han tror att den främsta drivkraften för dem som röstade på Trump var förändring, att man inte ville ha samma etablissemang i åtta år till."
 • "Hon har hela kyrkans, den ordens i alla fall, etablissemang mot sig, säger Sven-Erik Alhem."
 • "Mikael Odenberg ( M ) säger att det är uppenbart att ett litet etablissemang runt partiledarna nu är nöjda och hyllar sin egen uppgörelse men bland vanligt folk och riksdagsledamöter är man egentligen oroad."
 • "– Romney lovar en massa saker men när han väl sitter där vid makten är han inlemmad i ett säkerhetspolitiskt och utrikespolitiskt etablissemang."
 • "Det finns inte någon stor koloss, något etablissemang som tycker rätt."
 • "Sverigedemokraterna vill framstå som folkets röst gentemot ett etablissemang, som helst sopar problemen under mattan."
 • "Även restauranger och andra etablissemang satsar mer och mer på Halloween varje år."
 • "I delar av väljarkåren finns en misstro mot såväl journalister som etablissemang."
 • "” Nonchalant etablissemang ”"
 • "Polisen beskriver det som ett mindre etablissemang med mat för avhämtning."
 • "Han tror att den främsta drivkraften för dem som röstade på Trump var förändring, att man inte ville ha samma etablissemang i åtta år till."
 • "Hon har hela kyrkans, den ordens i alla fall, etablissemang mot sig, säger Sven-Erik Alhem."
 • "Mikael Odenberg ( M ) säger att det är uppenbart att ett litet etablissemang runt partiledarna nu är nöjda och hyllar sin egen uppgörelse men bland vanligt folk och riksdagsledamöter är man egentligen oroad."
 • "– Romney lovar en massa saker men när han väl sitter där vid makten är han inlemmad i ett säkerhetspolitiskt och utrikespolitiskt etablissemang."
 • "Det finns inte någon stor koloss, något etablissemang som tycker rätt."
 • "Sverigedemokraterna vill framstå som folkets röst gentemot ett etablissemang, som helst sopar problemen under mattan."
 • "Även restauranger och andra etablissemang satsar mer och mer på Halloween varje år."
 • "I delar av väljarkåren finns en misstro mot såväl journalister som etablissemang."
 • "” Nonchalant etablissemang ”"

Vad betyder etablissemang inom generell ?

samhällselit, styrande klass eller grupp

Relaterat till etablissemang

handelsplats

alstring

lägesbestämning

Diskussion om ordet etablissemang