bostad

bostaden
bostader
bostaderna
Substantiv [n]

Synonymer till bostad

bostad har undergrupp

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet bostad på svenska?

Obestämd singular: bostad
Bestämd singular: bostaden
Obestämd plural: bostader
Bestämd plural: bostaderna

Hur används ordet bostad

 • "De ville skapa bättre bostäder för de fattiga"
 • "De ville skapa bättre bostäder för de fattiga"
 • "Mötet ägde rum i statsministerns tjänstebostad"
 • "Husen bedöms som olämpliga som bostad"
 • "De var inte långt från hans bostad"
 • "Det brann en eld i centrum av hans bostad"
 • "Semesterbostad i Toskana"
 • "hans gamla bostad"

Ordet bostad har 7 betydelser

 • Inom medicin
 • Inom hem och hushåll
 • Inom generell
 • Inom boende
 • Inom arkitektur
 • Inom litteratur
 • Inom formell stil
medicin
hem och hushåll
generell
boende
arkitektur
litteratur
formell stil

Vad betyder bostad inom medicin ?

dwelling house

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till bostad (inom medicin)

Möjliga synonymer till bostad (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet bostad inom hem och hushåll

stuga, hydda, boning, rum

Översättningar (inom hem och hushåll)

bostad har undergrupp (inom hem och hushåll)

Ordet bostad inom generell

stuga, hydda, boning, rum

logi, familjärt uttryck,jfr 'kvart'

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till bostad (inom generell)

Vanlig betydelse av ordet bostad inom boende

Översättningar (inom boende)

Synonymer till bostad (inom boende)

Möjliga synonymer till bostad (inom boende)

Mindre vanlig betydelse av ordet bostad inom arkitektur

oftast med plural-s,vardagligt, närmaste 'lya'

Översättningar (inom arkitektur)

Synonymer till bostad (inom arkitektur)

 • lya [ arkitektur ]

Möjliga synonymer till bostad (inom arkitektur)

Mindre vanlig betydelse av ordet bostad inom litteratur

boning, litterärt

Översättningar (inom litteratur)

Engelska

Ordet bostad inom formell stil

mer anspråksfullt, formellt

Översättningar (inom formell stil)

Synonymer till bostad (inom formell stil)

Möjliga synonymer till bostad (inom formell stil)

Diskussion om ordet bostad

 • - 2011-12-20

  bostäder