fädernesland

fäderneslandet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet fädernesland

  • "Försäljningen ska leda till att ” ännu fler ska få ta del av den nationella litteraturen och stoltheten över vårt folk och fädernesland ”, står det på hemsidan."
  • "Försäljningen ska leda till att ” ännu fler ska få ta del av den nationella litteraturen och stoltheten över vårt folk och fädernesland ”, står det på hemsidan."
  • "Nationaldemokraternas ( ND ) försäljning av Astrid Lindgrens barnböcker ska leda till att ” ännu fler ska få ta del av den nationella litteraturen och stoltheten över vårt folk och fädernesland ”, står det på hemsidan."
  • "Vi är redo att försvara vårt folk och de blå himlarna över vårt fädernesland, sade han under ett 30 minuter långt tal i samband med lördagens påkostade militärparad."
  • "Men vi måste ha en fredsöverenskommelse för att säkra stabiliteten för alla och för att ha normala relationer, svarar Mohammed bin Salman på frågan om han tycker att det judiska folket har rätt till en nationalstat i åtminstone en del av sitt historiska fädernesland."

Vad betyder fädernesland inom generell ?

Bilden: Porträtt av Karl XII från 1706 av David von Krafft https://sv.wikipedia.org/wiki/Karl_XII

Möjliga synonymer till fädernesland

Diskussion om ordet fädernesland