närapå

Adverb

Översättningar

Synonymer till närapå

Hur används ordet närapå

  • "I samband med de borrningar som för några verckor sedan närapå orsakade ett okontrollerat utföde av gas vid borrhålet i Mora togs flera prover."
  • "Ett år senare hade åskådarantalet närapå halverats när Sandviken besegrade Västerås."
  • "Förespråkarna lyfter samtidigt upp en tillväxtprognos på 7,5 procent för 2016, en av de högsta i hela världen, och en premiärminister villig att genomföra stora reformer och med närapå rockstjärnestatus hos många i befolkningen."
  • "Inför att britterna går till valurnorna i dag steg Tokyobörsen och pundet klättrade i den asiatiska handeln till närapå den högsta nivån hittills i år."
  • "Sedan dess har skolgården stått tom, eller åtminstone närapå."
  • "I Sverige märkte vi det kanske mest på att Ericsson, som byggde mobilnäten till telekomfesten, närapå gick omkull och fick räddas av aktieägarna med 30 miljarder kronor."
  • "När det gäller kroppsundersökningarna, som ingår i det totala antalet rättsintyg, har de närapå halverats sedan 2008 då Rättsmedicinalverket utförde 2885 kroppsundersökningar jämfört med 1500 förra året."
  • "Årets licensjakt är närapå halverad eftersom lodjursstammen minskat och knappt når beslutade miniminivåer."
  • "Årets licensjakt är närapå halverad eftersom lodjursstammen minskat och knappt når beslutade miniminivåer."
  • "I Tyskland förra året gjorde socialdemokraterna ett katastrofval, i Österrike är partiet vingklippt och i Frankrike har socialistpartiet närapå halverats."

Diskussion om ordet närapå