delvis

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet delvis

 • "Ralph Vaughan Williams knyter an till Thomas Tallis, Luciano Berio till Franz Schubert och 100-årsjubilaren Benjamin Britten står i detta sammanhang för sig själv som representant för ett 1900-tal med väldigt många olika, och delvis motstridiga, konstnärliga uttryck."
 • "För mig fyller Anneè Olofsson ut och organiserar delvis om det fält som denna mycket rikt begåvade generation kvinnliga konstnärer bearbetat från skiftande håll under snart två decennier."
 • "Att varorna skickades överhuvudtaget beror troligen delvis på Kinas valutaregler; det är svårt att ta emot pengar från utlandet utan att visa upp en riktig varutransaktion."
 • "Olivier Assayas delvis självbiografiska film inleds tre år efter studentrevolternas 1968."
 • "Den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss ( S ) drev grundtanken att om en enskild hade tillgångar vid sin död så var det detta delvis att betrakta som ett lån från samhället."
 • "Anneè Olofsson gör här en kvinnlig och liggande variant av Velàzquez Korsfästelse, men där hon förvandlat kroppen till en delvis annan sorts rebus med anspelning på mansmagasinens mjukporriga uppslag."
 • "Domstolen fann också att avgiften inte motsvarade nyttan – vid tidlön, samt att pengarna delvis användes för att finansiera allmän facklig verksamhet – som Elektrikerförbundets tidning."
 • "I december berättade Karimova att hon skrivit manus till en historisk film om Sidenvägen, som delvis gick genom Uzbekistan."
 • "Backar delvis."
 • "Det är dyrt att bygga och det är dyrt att hyra, men hyrorna speglar bara delvis produktionskostnaderna eftersom hyror förhandlas fram enligt principen om bruksvärde."
 • "Men redan har sju gator helt eller delvis stängts av från trafik och parkeringsplatser har försvunnit."
 • "Han är uppväxt i Sölvesborg men har delvis spanska rötter och har därför jobbat mycket mot Spanien och musikmarknaden där."
 • "Intill pannrummet finns två större växthus, dessa har delvis klarat sig."
 • "På frågan om man anser att man har tillgång till den sjukvård man behöver svarar 77 procent att de har det helt eller delvis."
 • "Nämligen att nämndsammanträdena ska vara fortsatt delvis öppna för allmänheten."
 • "Pengarna delvis använda"
 • "Bilen hade kört in i ett träd i morse, krockkudden hade löst ut och bilen stod delvis på vägen."
 • "– Pengarna är delvis använda."
 • "Rånaren var delvis maskerad och beväpnad med kniv."
 • "Han är tveksam till om det går att rädda vissa fastigheter som länge stått och delvis har förfallit."

Rim på delvis

Vad betyder delvis inom generell ?

inte helt; till en del

Diskussion om ordet delvis

delvis

Adverb

Översättningar

Hur används ordet delvis

 • "Men redan har sju gator helt eller delvis stängts av från trafik och parkeringsplatser har försvunnit."
 • "Han är uppväxt i Sölvesborg men har delvis spanska rötter och har därför jobbat mycket mot Spanien och musikmarknaden där."
 • "Intill pannrummet finns två större växthus, dessa har delvis klarat sig."
 • "På frågan om man anser att man har tillgång till den sjukvård man behöver svarar 77 procent att de har det helt eller delvis."
 • "Nämligen att nämndsammanträdena ska vara fortsatt delvis öppna för allmänheten."
 • "Pengarna delvis använda"
 • "Bilen hade kört in i ett träd i morse, krockkudden hade löst ut och bilen stod delvis på vägen."
 • "– Pengarna är delvis använda."
 • "Rånaren var delvis maskerad och beväpnad med kniv."
 • "Han är tveksam till om det går att rädda vissa fastigheter som länge stått och delvis har förfallit."

Rim på delvis

Vad betyder delvis inom generell ?

inte helt; till en del

Möjliga synonymer till delvis

Diskussion om ordet delvis

delvis

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet delvis

 • "Men redan har sju gator helt eller delvis stängts av från trafik och parkeringsplatser har försvunnit."
 • "Han är uppväxt i Sölvesborg men har delvis spanska rötter och har därför jobbat mycket mot Spanien och musikmarknaden där."
 • "Intill pannrummet finns två större växthus, dessa har delvis klarat sig."
 • "På frågan om man anser att man har tillgång till den sjukvård man behöver svarar 77 procent att de har det helt eller delvis."
 • "Nämligen att nämndsammanträdena ska vara fortsatt delvis öppna för allmänheten."
 • "Pengarna delvis använda"
 • "Bilen hade kört in i ett träd i morse, krockkudden hade löst ut och bilen stod delvis på vägen."
 • "– Pengarna är delvis använda."
 • "Rånaren var delvis maskerad och beväpnad med kniv."
 • "Han är tveksam till om det går att rädda vissa fastigheter som länge stått och delvis har förfallit."

Rim på delvis

Vad betyder delvis inom generell ?

inte helt; till en del

Relaterat till delvis

grad

litenhet

del

särskildhet

fåtal

Diskussion om ordet delvis