jämförelsevis

Adverb

Hur används ordet jämförelsevis

  • "– Det har varit en jämförelsevis lugn natt, den kan beskrivas som en mera stökig lördag, säger Jimmy Modin, informatör vid polisen."
  • "Summan bygger på den, för kanslichefer i stiftet, jämförelsevis höga månadslönen på 69 500 kronor och därtill kommer arbetsgivaravgifter, semestersättning och försäkringar."
  • "– Siffrorna för Blekinge ser jämförelsevis bra ut, men de säger inget om hur många barn man trots allt missar."
  • "För på släpen kan man komma undan med jämförelsevis riktigt usla däck."
  • "Kommuner som redan har ett stort totalt mottagande, jämförelsevis svag arbetsmarknad och liten befolkning ska ta emot färre nyanlända."
  • "Det beror bland annat på att kommunen haft ett jämförelsevis lågt totalt tidigare mottagande."
  • "I stort har föreningen varit nöjd med den vård som bröstcancerpatienter får i länet med jämförelsevis korta väntetider till olika typer av cancervård och operationer."
  • "Dalarna har ett jämförelsevis högt antal coronasmittade personer som avlidit."
  • "Samtidigt som coronasmittan slog hårt mot många äldre under våren klarade sig Ludvikas äldreboenden jämförelsevis bra."
  • "Länen runt Mälaren samt Skåne län har även tidigare uppvisat jämförelsevis höga antal registrerade hatbrottsanmälningar per 100 000 invånare."

Vad betyder jämförelsevis inom generell ?

i jämförelse

Möjliga synonymer till jämförelsevis

Diskussion om ordet jämförelsevis