jämlikt

Adverb

Översättningar

Synonymer till jämlikt

Hur används ordet jämlikt

 • "Jag ser det här som ett jämlikt, jämställt och rättvist beslut."
 • "– Jag tror att det är svårt att få det helt jämlikt beroende på vad som händer när och var i länet och var resurserna är just då, säger Roger Nilén, verksamhetschef."
 • "Trots förbättringen är det fortfarande inte jämlikt i länet hur snabbt man vår ambulansvård."
 • "Jag anser att det är viktigt att stå upp för mänskliga rättigheter och ett jämlikt samhälle, säger Johanna Beijer ( S )."
 • "Det är främst pappor med högre utbildning som delar jämlikt."
 • "Om ökningstakten fortsätter som hittills kommer uttaget av föräldrapenning att var helt jämlikt år 2040, skriver Dagens Nyheter."
 • "Det var inte jämlikt mellan alla människor, säger Ola Palmgren."
 • "” Det var inte jämlikt ”"
 • "Men precis som i resten av Sverige är inte hälsan jämlikt fördelad."
 • "Apropå att Nordiska motståndsrörelsensökt tillstånd att demonstrera i Falun på 1 maj, säger LO:s Lena Johnsson bland annat att Faluns gator ska sopas rena från fascism, rasism, patriarkala strukturer, förtryck, mäns våld mot kvinnor och allt annat som ligger i vägen för ett jämlikt och jämställt samhälle."

Möjliga synonymer till jämlikt

Diskussion om ordet jämlikt

jämlik

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet jämlik

 • "Genom att arbeta så, och med uppsatta tidsgränser mellan olika moment i vårdförloppet mellan välgrundad misstanke om cancer och behandlingsstart, ska väntetiderna kortas och vården bli mer jämlik."
 • "Nu är det klart vilka som ska vara med i kommissionen för jämlik hälsa."
 • "– Oavsett hur vi har byggt upp det är det olika väntetider på olika vårdplatser, det är svårt med jämlik vård, säger Boris Svensson, verksamhetschef inom den offentlig primärvården i Karlskona."
 • "Landstinget Blekinge har beslutat att starta en kommission för jämlik hälsa, vars arbete kommer att vara att samla in, föreslå och pröva förslag till åtgärder som kan bidra till minskade hälsoklyftor."
 • "Projektet är treårigt och målet är att på sikt kunna minska utanförskap och försöka bidra till en mer jämlik hälsa bland barn och unga i Blekinge."
 • "Nu har Landstinget fått nästan åtta miljoner kronor för att göra vården mer jämlik."
 • "Styrelse för jämlik hälsa klar"
 • "Landstingspolitikerna förespråkar en rättvis och jämlik vård."
 • "– Jag är glad över att arbetet med att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik går framåt."
 • "– Det är viktigt att vi hjälps åt sjukhusen emellan för att skapa god och jämlik vård."

Diskussion om ordet jämlik