waken

waken
wakened
wakening
Verb

Översättningar

Ordet waken har 2 betydelser

  • Inom sjöfart
  • Inom bildligt
sjöfart
bildligt

Ordet waken inom sjöfart

Synonymer till waken (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till waken (inom sjöfart)

Ordet waken inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till waken (inom bildligt)

Möjliga synonymer till waken (inom bildligt)

Diskussion om ordet waken