indulge

indulge
indulged
indulged
Verb

Synonymer till indulge

Hur används ordet indulge

  • "The writer indulged in metaphorical language"

Ordet indulge har 5 betydelser

  • Inom barn
  • Inom vanliga uttryck
  • Inom handel
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
barn
vanliga uttryck
handel
generell
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet indulge inom barn

Översättningar (inom barn)

Synonymer till indulge (inom barn)

Möjliga synonymer till indulge (inom barn)

Vanlig betydelse av ordet indulge inom vanliga uttryck

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till indulge (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till indulge (inom vanliga uttryck)

Vanlig betydelse av ordet indulge inom handel

Översättningar (inom handel)

Mindre vanlig betydelse av ordet indulge inom generell

enjoy to excess

Synonymer till indulge (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet indulge inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till indulge (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till indulge (inom vardagligt)

Diskussion om ordet indulge

  • stenfin - 2008-04-11

    indulge kan även betyda skämma bort, i alla fall enligt min ordbok.