spoil

Adjektiv

Översättningar

Översättningar

spoil

spoil
spoilt
spoilt
Verb

Översättningar

Hur används ordet spoil

  • "the meat must be eaten before it spoils"

Ordet spoil har 4 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom spel
  • Inom vardagligt
  • Inom barn
bildligt
spel
vardagligt
barn

Vad betyder spoil inom bildligt ?

become unfit for consumption or use

Översättningar

Synonymer till spoil

Möjliga synonymer till spoil

Vanlig betydelse av ordet spoil inom spel

Översättningar

Möjliga synonymer till spoil

Mindre vanlig betydelse av ordet spoil inom vardagligt

Översättningar

Synonymer till spoil

Ordet spoil inom barn

Översättningar

Svenska

Synonymer till spoil

Möjliga synonymer till spoil

spoil

spoils
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet spoil

  • "to the victor belong the spoils of the enemy"
  • "We took the horses and cattle as spoils of war."

Ordet spoil har 3 betydelser

  • Inom vulgärt
  • Inom generell
  • Inom generell
vulgärt
generell
generell

Vad betyder spoil inom vulgärt ?

(usually plural) valuables taken by violence (especially in war)

Översättningar

Möjliga synonymer till spoil

Ordet spoil inom generell

Översättningar

Synonymer till spoil

Ordet spoil inom generell

the act of stripping and taking by force

Översättningar

Svenska

Synonymer till spoil

Möjliga synonymer till spoil