mishandle

mishandle
mishandled
mishandled
Verb

Översättningar

Ordet mishandle har 3 betydelser

  • Inom sport
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
sport
ALLMÄNT
generell

Ordet mishandle inom sport

Översättningar

Möjliga synonymer till mishandle

Ordet mishandle inom ALLMÄNT

Synonymer till mishandle

Ordet mishandle inom generell

Översättningar

Synonymer till mishandle

Möjliga synonymer till mishandle