heigh

Interjektion

Översättningar

Möjliga synonymer till heigh

Diskussion om ordet heigh