shout out

shout out
shouted out
shouted out
Verb

Översättningar

Synonymer till shout out

Ordet shout out har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom data
generell
data

Vad betyder shout out inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Ordet shout out inom data

Synonymer till shout out (inom data)

Möjliga synonymer till shout out (inom data)

Diskussion om ordet shout out