stud

studs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till stud

Ordet stud har 7 betydelser

 • Inom häst
 • Inom vardagligt
 • Inom teknik
 • Inom häst
 • Inom kläder
 • Inom sjöfart
 • Inom generell
häst
vardagligt
teknik
häst
kläder
sjöfart
generell

Vad betyder stud inom häst ?

adult male horse kept for breeding

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till stud (inom häst)

Möjliga synonymer till stud (inom häst)

Vanlig betydelse av ordet stud inom vardagligt

a man who is virile and sexually active

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till stud (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till stud (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet stud inom teknik

circular rounded protuberance (as on a vault or shield or belt)

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till stud (inom teknik)

Möjliga synonymer till stud (inom teknik)

Mindre vanlig betydelse av ordet stud inom häst

Översättningar (inom häst)

Svenska

Möjliga synonymer till stud (inom häst)

Ovanlig betydelse av ordet stud inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till stud (inom kläder)

Ovanlig betydelse av ordet stud inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till stud (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till stud (inom sjöfart)

Ovanlig betydelse av ordet stud inom generell

poker in which each player receives hole cards and the remainder are dealt face up; bets are placed after each card is dealt

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till stud (inom generell)

Diskussion om ordet stud

 • - 2010-12-18

  engelska stud heter på svenska regel (standardvirke, t.ex. för bärande konstruktion i väggar vid husbyggande)

 • - 2011-07-30

  Pudding (slang)

stud

stud
studded
studded
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till stud (inom generell)

Hur används ordet stud

 • "stud the wall"

Ordet stud har 4 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom kläder
 • Inom bildligt
 • Inom generell
teknik
kläder
bildligt
generell

Ordet stud inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Ordet stud inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Möjliga synonymer till stud (inom kläder)

Ordet stud inom bildligt

Synonymer till stud (inom bildligt)

Ordet stud inom generell

provide with or construct with studs

Diskussion om ordet stud