calk

Substantiv

Översättningar

Synonymer till calk

Vad betyder calk inom häst ?

a metal cleat on the bottom front of a horseshoe to prevent slipping

Möjliga synonymer till calk

Diskussion om ordet calk

calk

calk
calked
calked
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet calk

  • "A fisherman must be able to mend his nets and calk the seams of his boat"
  • "calk horse shoes"
  • "caulk the window"

Ordet calk har 5 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom sport
  • Inom sjöfart
  • Inom ekonomi
  • Inom segelfartyg
fordon
sport
sjöfart
ekonomi
segelfartyg

Vad betyder calk inom fordon ?

göra båt vattentät.,även caulk

Översättningar (inom fordon)

Svenska

Möjliga synonymer till calk (inom fordon)

Ordet calk inom sport

provide with calks

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till calk (inom sport)

Ordet calk inom sjöfart

med ljudisolerande material

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska
  • täta  [ vardagligt ]

Synonymer till calk (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till calk (inom sjöfart)

Ordet calk inom ekonomi

kopiera en ritning etc

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till calk (inom ekonomi)

Ordet calk inom segelfartyg

nät i ett fartyg

Översättningar (inom segelfartyg)

Möjliga synonymer till calk (inom segelfartyg)

Diskussion om ordet calk