riva

[riːva]
river
rev
rivit
Verb

Synonymer till riva

Hur uttalas ordet riva?

[riːva]

Hur böjs ordet riva på svenska?

Presens: river
Preteritum: rev
Supinum: rivit

Hur används ordet riva

 • "När poliserna inte fick svar, rekvirerades ett fordon för att riva väggarna."
 • "GP har tidigare rapporterat om att trafikverket beslutat att riva Sävenäs koloniområde för att få tillgång till marken som de äger."
 • "Arkadspelet Fixar Felix Jr håller ställningarna i spelhallen men efter 30 år börjar Ralf tröttna på att röja och riva så att Felix kan återställa och bli hjälte."
 • "Rent juridiskt har Trafikverket rätt att vräka kolonisterna och riva deras hus."
 • "– Från början var det tänkt att man skulle riva en vägg i Scandinavium för att få plats med löparbanorna."
 • "Ibland har man byggt någonting för att senare riva bort det igen."
 • "Fastighetsägaren vill riva, men tills vidare ska nu magasinen stå kvar i väntan på en eventuell överklagan till nästa instans."
 • "När kommunen ville riva upp avtalen, hotade Västersjöns Integration AB med skadestånd och kommunen backade."
 • "Socialdemokraterna vill riva upp beslutet om att lägga ner den kommunala bowlinghallen och i stället rusta upp den."
 • "Vill riva upp avtalet"
 • "Nu vill Ronneby kommun att fallet prövas i hovrätten och att man där ska riva upp kravet på 36 lindar."
 • "– Det gula huset är ett av de få trähus som finns kvar sedan 1800-talet och är en del av riksintresset och i världsarvet i Karlskrona och därför anser vi att det är olämpligt att riva huset, säger Lars Olsson, på avdelningen samhällsplanering på länsstyrelsen."
 • "Enligt myndigheten så har byggnaderna så stort lokalhistoriskt värde att fastighetsägarens önskemål om att riva får stå tillbaka för allmänhetens intressen."
 • "Moderaterna presenterade under mötet ett alternativt förslag, som gick ut på att riva en av byggnaderna."
 • "Han utesluter inte att föreningen kan tvingas riva hela eller delar av den nya byggnaden."
 • "Enligt myndigheten så har byggnaderna så stort lokalhistoriskt värde att fastighetsägarens önskemål om att riva får stå tillbaka för allmänhetens intressen."

Vad betyder riva inom data ?

en art ''(Asperugo procumbens)'' inom växtfamiljen strävbladiga växter (Boraginaceae); individ av arten paddfot

Relaterat till riva

våldsamhet

ansträngning

utdrivning

grynighet

friktion

ont

kval

förstörelse

omvälvning

Diskussion om ordet riva

 • Melonica - 2010-06-11

  splittrad, kluven, sönderskuren

 • - 2012-01-10

  Det borde vara skillnad på riven mat och riven av något annat. Man säger grated cheese, inte clawed cheese/likande.

 • - 2013-09-25

  klöste

rivet

rivets
Substantiv

Översättningar

Svenska
 • nit  [ teknik ]

Ordet rivet har 3 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom häst
 • Inom generell
teknik
häst
generell

Ordet rivet inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska
 • nit  [ teknik ]

Möjliga synonymer till rivet (inom teknik)

Ordet rivet inom häst

Synonymer till rivet (inom häst)

Ordet rivet inom generell

having a head at one end and the other end being hammered flat after being passed through holes in the pieces that are fastened together

Diskussion om ordet rivet

rivet

rivet
riveted
riveted
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till rivet (inom generell)

Ordet rivet har 3 betydelser

 • Inom polisväsende
 • Inom sport
 • Inom generell
polisväsende
sport
generell

Ordet rivet inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Möjliga synonymer till rivet (inom polisväsende)

Ordet rivet inom sport

Synonymer till rivet (inom sport)

Möjliga synonymer till rivet (inom sport)

Ordet rivet inom generell

fasten with a rivet or rivets

Diskussion om ordet rivet