sanda

sandar
sandade
sandat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet sanda på svenska?

Presens: sandar
Preteritum: sandade
Supinum: sandat

Hur används ordet sanda

  • "Kommunerna i Blekinge har ansvar för att ploga och sanda gång- och cykelbanor i länet."
  • "Skotta, sanda och ta bort istappar från taket."
  • "Stenbelagda ytor på ett antal trappor i kommunen kommer fortfarande att sanda."
  • "– Vi har inget vi kan göra åt det, vi har tagit hjälp av Karlshamns kommun som får sanda vägbanan, säger Jonas Pettersson."
  • "- Man måste försöka snöröja och sanda, ha riktiga skor och sedan gånghjälpmedel är A och O, för det skyddar väldigt bra förutom att det är en bra träning, förklarar han."
  • "I Falun, på Nybrogatan vid korsningen mot Hanröleden, tvingades en förare av en lastbil kliva ur fordonet för att sanda vägen då lastbilen fått problem."
  • "Trafikverket arbetar nu med halkbekämpning genom att sanda i området."
  • "Tanken är att man ska ta med sandpåsen hem och sanda uppfarten för att slippa halka och skada sig."
  • "Entreprenören kommer att sanda sträckan och ställa ut skyltar."
  • "Trafikverket har kallats dit för att sanda och salta."

Diskussion om ordet sanda