gröpa

gröper
gröpte
gröpt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet gröpa på svenska?

Presens: gröper
Preteritum: gröpte
Supinum: gröpt

Hur används ordet gröpa

  • "Skatten saknar logik och sådant riskerar att gröpa ur förtroendet för miljöpolitiken."
  • "Där kärnan gett med sig slår vågorna in och fortsätter att gröpa ur stenfyllningen."
  • "Man kommer också att gröpa ur jorden bakom gravkammarens väggar och därefter trycka tillbaka stenarna, för att hindra dem från att falla in i kammaren."
  • "Det skulle gröpa ett stort hål i statskassan om vi tog bort den."
  • "Man ska till exempel baka pumpapaj och gröpa ur pumpor, säger hon."
  • "Han tycker att jävsdiskussionerna kring domaren i tingsrätten och jävsprövningen i hovrätten riskerar att gröpa ur tilliten till rättssystemet."
  • "Den här är väldigt fint håleggad, skålad egg för att kunna gröpa ur, till exempel i jorden för att få upp rötter eller kanske för att holka ur virke, säger Magnus von der Luft, projektledare & arkeolog."
  • "I början gick det bra med kålrot också, det viktiga är att det går att gröpa ur den."
  • "” Den som trodde att den ekonomiska krisen skulle vara över får tänka om, menar SKL ock pekar på en rad faktorer som kommer att gröpa ur ekonomin de närmaste åren."

Vad betyder gröpa inom vardagligt ?

gräva ur, urholka, göra fördjupning i

Möjliga synonymer till gröpa

Diskussion om ordet gröpa